HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Đồng bằng sông Hồng

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) chắc chắn sẽ có những sự thay đổi rất cơ bản về phương thức sản xuất, phát triển kinh tế do kết quả công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước theo định hướng của Đảng.

QHXD nông thôn mới xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

QHXD nông thôn mới xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

Liên kết website