HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Duyên hải Nam Trung bộ

Dự án xây dựng NTM gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại Ninh Thuận triển khai thực hiện trong 3 năm (từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2017).

Liên kết website