HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Đồng bằng sông Cửu Long

UBND TP. HCM đã ban hành Bộ tiêu chí về NTM theo đặc thù vùng nông thôn của TP.

UBND các tỉnh chỉ đạo các địa phương nhân rộng mô hình sản xuất mới, liên kết giữa nông dân với nông dân, doanh nghiệp với nông dân, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản. Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

Liên kết website