HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: Nhà máy chế biến sản phẩm trồng trọt

Nhà máy sản xuất bánh mỳ
 
Nguồn: Baking bread in a factory; - http://www.youtube.com/watch?v=a0tupj7xJpo

Nhà máy sản xuất đường
Nhà máy chế biến cà chua (Italia)
Nhà máy chế biến dứa (Thái Lan) – Phần 2
Nhà máy chế biến dứa (Thái Lan) – Phần 1
Nhà máy chế biến nước quả (USA)

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website