HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 30/07/2021
VIDEO ALBUM: Nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi

Nhà máy chế biến sữa 1
 
Nguồn: - Almarai English Documentary 2012; - http://www.youtube.com/watch?v=Vr3hNd9Id3M&feature=g-hist

Nhà máy chế biến thịt (CHLB Đức)

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website