HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: Nhà máy chế biến sản phẩm thuỷ sản

Nhà máy chế biến phi lê cá rô phi
 
Dây chuyền chế biến phi lê cá rô phi hoạt động trên ba hệ thống băng tải: Băng tải cung cấp nguyên liệu đầu vào; băng tải vận chuyển thành phẩm và băng tải phụ trợ. Việc xử lý nguyên liệu theo một dòng chảy liên tục, làm giảm đáng kể thời gian chế biến và giúp tăng năng suất lao động: Cá rô phi nguyên con được tự động chuyển tới các bộ phận chế biến trên hệ thống băng tải thứ nhất. Phế thải được tự động thải ra một băng tải riêng biệt. Cá phi lê bán thành phẩm được tự động chuyển tới bộ phận hoàn thiện sản phẩm. Tất cả các nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra tại từng khu vực chế biến được tính toán với độ chính xác cao và được cập nhập vào hệ thống dữ liệu chung qua bộ vi xử lý. Để biết thêm thông tin truy cập: http://marel.com/fish-processing/syst... Nguồn: Marel Tilapia processing - Standard Flowline http://www.youtube.com/watch?v=ykNdWxc3oA8


CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website