HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: Thông tin thị trường

Vai trò của thông tin thị trường đối với chuỗi sản xuất.
 
Nền nông nghiệp nước ta đang chuyển dần từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Để sản xuất nông theo hướng hàng hóa cần tổ chức sản xuất theo chuỗi, bao gồm các khâu: Thông tin thị trường – Sản xuất – Thu gom, bảo quản – Chế biến – Tiêu thụ. Thông tin thị trường là khâu đầu tiên và quan trọng mang tính định hướng cho sản xuất. Tuy nhiên qua nhiều năm, thông tin thị trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến nhiều hệ lụy cho người sản xuất. Nguồn: youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=FTc9GKTA978


CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website