HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: Trang trại, hộ gia đình

Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
 
Nguồn: vtv.vn

Mô hình trang trại gia đình của Mỹ.

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website