HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: Nông thôn mới

Huyện nông thôn mới và bài học kinh nghiệm
 
Nguồn vtv.vn

Nhìn lại 4 năm xây dựng nông thôn mới.

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website