HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: kinhnghiemcuacacnuockhac

Nông nghiệp Israel (P5)
 
Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=xxRtbtYvUCw

Nông nghiệp Israel (P4)
Nông nghiệp Israel (P3)
Nông nghiệp Israel (P2)
Nông nghiệp Israel (P1)
Kinh nghiệm sản xuất rau và hoa quả của Hà Lan
Kinh nghiệm xây dựng mạng lưới dịch vụ tiêu thụ nông sản của Nhật Bản.
Kinh nghiệm phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P2).
Kinh nghiệm phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P1).

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website