HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 30/07/2021
VIDEO ALBUM: Nông nghiệp công nghệ cao

Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh
 
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong trong cả nước lập khu nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh cả nước tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thì khu nông nghiệp CNC được nhiều tỉnh khuyến tránh. Kinh nghiệm qua 10 năm triển khai khu nông nghiệp CNC là một bài học cho các tỉnh ĐBSCL để định hướng sản xuất trong tình hình mới... Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=_VDjmnM--Js

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tại Lâm Đồng.
Hoàng Anh Gia Lai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Vùng trồng cam quýt Riverina, Australia.
Israel - Nước là vàng
Cây đũa thần trong phát triển nông nghiệp Israel
Cận cảnh nông nghiệp công nghệ cao tại Israel

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website